ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ