ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate of Training The Management of F care systems NV certifies, F Care Systems, Cologne, เยอรมนี
BBBB
Certificate of Robotic Surgery (Da Vinci System) Training, University of California San Diego (UCSD), California USA, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The Oversea Visiting Fellowship of Robotic & Laparoscopic Colorectal Surgery, Korea University College of Medicine, เกาหลีใต้

นัดหมายแพทย์

ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ