ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy School of Medicine and Dentistry, James Cook University, Australia
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
Surgery Fellow of American College of Surgeons (FACS), United States
BBBB
Colon and Rectal Surgery Fellow of American Society of Colon and Rectal Surgeons (FASCRS), United States
BBBB
Certificate of Advanced Training in Colorectal Surgery Cleveland Clinic Foundation, United States
BBBB
Certificate of Advanced Laparoscopic Colorectal Surgery Queensland, Australia
BBBB
Certificate of Clinical Fellows in Colorectal Surgery and Pelvic Floor Physiology National University Hospital, Singapore
Loading

Loading Schedule..