ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. อัฑฒ์ หิรัณยากาศ
อังคาร
02 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
03 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
09 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
10 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
16 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
17 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
23 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
24 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
30 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
31 มี.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
06 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
07 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
13 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
14 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
20 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
21 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
27 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
28 เม.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.