นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
BBBB
เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่, โรงพยาบาลเลิดสิน, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
2011 LC 905 Shoulder "Master Experience", Arthroscopy Association of North America, สหรัฐอเมริกา
BBBB
AOTrauma Caurse - Advances in Operative Fracture Management, AO Foundation Education, สวิตเซอร์แลนด์

นัดหมายแพทย์

นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์