นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่, โรงพยาบาลเลิดสิน

นัดหมายแพทย์

นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์
พุธ
27 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
29 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
30 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
31 ม.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
07 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
14 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
21 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
28 ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
03 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
05 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
06 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
07 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
10 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
12 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
13 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
14 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
17 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
19 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
20 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
21 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พุธ
24 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
ศุกร์
26 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
เสาร์
27 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
อาทิตย์
28 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย