นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่, โรงพยาบาลเลิดสิน

นัดหมายแพทย์

นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์
อาทิตย์
01 ส.ค.
BASEM
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
BASEM
พุธ
04 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
06 ส.ค.
BASEM
เสาร์
07 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
08 ส.ค.
BASEM
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
BASEM
พุธ
11 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
13 ส.ค.
BASEM
เสาร์
14 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
15 ส.ค.
BASEM
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
BASEM
พุธ
18 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
20 ส.ค.
BASEM
เสาร์
21 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
22 ส.ค.
BASEM
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
BASEM
พุธ
25 ส.ค.
BASEM
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
BASEM
ศุกร์
27 ส.ค.
BASEM
เสาร์
28 ส.ค.
BASEM
อาทิตย์
29 ส.ค.
BASEM
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
BASEM
พุธ
01 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
03 ก.ย.
BASEM
เสาร์
04 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
05 ก.ย.
BASEM
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
BASEM
พุธ
08 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
10 ก.ย.
BASEM
เสาร์
11 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
12 ก.ย.
BASEM
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
BASEM
พุธ
15 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
17 ก.ย.
BASEM
เสาร์
18 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
19 ก.ย.
BASEM
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
BASEM
พุธ
22 ก.ย.
BASEM
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
BASEM
ศุกร์
24 ก.ย.
BASEM
เสาร์
25 ก.ย.
BASEM
อาทิตย์
26 ก.ย.
BASEM
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
BASEM
พุธ
29 ก.ย.
BASEM