นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เวชศาสตร์การกีฬา, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดข้อไหล่, โรงพยาบาลเลิดสิน

นัดหมายแพทย์

นพ. ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตย์
Friday
23 Apr
BASEM
Saturday
24 Apr
BASEM
Sunday
25 Apr
BASEM
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
BASEM
Wednesday
28 Apr
BASEM
Thursday
29 Apr
BASEM
Friday
30 Apr
BASEM
Saturday
01 May
BASEM
Sunday
02 May
BASEM
Monday
03 May
Tuesday
04 May
BASEM
Wednesday
05 May
BASEM
Thursday
06 May
BASEM
Friday
07 May
BASEM
Saturday
08 May
BASEM
Sunday
09 May
BASEM
Monday
10 May
Tuesday
11 May
BASEM
Wednesday
12 May
BASEM
Thursday
13 May
BASEM
Friday
14 May
BASEM
Saturday
15 May
BASEM
Sunday
16 May
BASEM
Monday
17 May
Tuesday
18 May
BASEM
Wednesday
19 May
BASEM
Thursday
20 May
BASEM
Friday
21 May
BASEM
Saturday
22 May
BASEM
Sunday
23 May
BASEM
Monday
24 May
Tuesday
25 May
BASEM
Wednesday
26 May
BASEM
Thursday
27 May
BASEM
Friday
28 May
BASEM
Saturday
29 May
BASEM
Sunday
30 May
BASEM
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
BASEM
Wednesday
02 Jun
BASEM
Thursday
03 Jun
BASEM
Friday
04 Jun
BASEM
Saturday
05 Jun
BASEM
Sunday
06 Jun
BASEM
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
BASEM
Wednesday
09 Jun
BASEM
Thursday
10 Jun
BASEM
Friday
11 Jun
BASEM
Saturday
12 Jun
BASEM
Sunday
13 Jun
BASEM
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
BASEM
Wednesday
16 Jun
BASEM
Thursday
17 Jun
BASEM
Friday
18 Jun
BASEM
Saturday
19 Jun
BASEM
Sunday
20 Jun
BASEM
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
BASEM
Wednesday
23 Jun
BASEM
Thursday
24 Jun
BASEM
Friday
25 Jun
BASEM
Saturday
26 Jun
BASEM
Sunday
27 Jun
BASEM
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
BASEM