นพ. โยธิน ชินวลัญช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Neurology), University of Melbourne, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. โยธิน ชินวลัญช์
ศุกร์
25 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
เสาร์
26 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
28 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
29 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
30 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
02 ก.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
03 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
04 ก.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
05 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
06 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
07 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
09 ก.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
10 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
11 ก.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
12 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
13 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
14 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
16 ก.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
17 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
18 ก.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
19 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
20 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
21 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
23 ก.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
24 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
25 ก.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
26 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
27 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
28 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
30 ก.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
31 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
02 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
03 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
04 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
06 ส.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
07 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
09 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
10 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
13 ส.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
14 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
16 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
17 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
20 ส.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
21 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
23 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
24 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
27 ส.ค.
Neuroscience Center 1
เสาร์
28 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
30 ส.ค.
Neuroscience Center 1