นพ. ยศวีร์ อรรฆยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
SICD Implant Training, Boston Scientific, สิงคโปร์

นัดหมายแพทย์

นพ. ยศวีร์ อรรฆยากร
อังคาร
03 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Special Cardiac Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Special Cardiac Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Special Cardiac Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Special Cardiac Center
พุธ
29 ก.ย.