นพ. ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัด Hand surgery, Reconstructive microsurgery และ Nerve surgery มากกว่า 30 ปี
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เส้นประสาทที่ข้อมืออักเสบ
นิ้วล็อก
เอ็นข้อมืออักเสบ
อุบัติเหตุทางมือ
พังผืดเส้นประสาทที่ข้อมือ
เส้นเอ็นข้อมือ
ผ่าตัดกระดูกข้อมือ
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BBBB
Hand Surgery University of Louisville Hospitals, United States
Loading

Loading Schedule..