นพ. ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
BBBB
Hand Surgery, University of Louisville Hospitals, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ยงค์ศักดิ์ เลียงอุดม
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
15 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
16 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
22 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
23 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
29 มิ.ย.
Orthopedic Center
พุธ
30 มิ.ย.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
05 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
06 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
07 ก.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
12 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
13 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
14 ก.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
19 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
20 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
21 ก.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
26 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
27 ก.ค.
Orthopedic Center
พุธ
28 ก.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
02 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
03 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
04 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
09 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
10 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
11 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
16 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
17 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
18 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
23 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
24 ส.ค.
Orthopedic Center
พุธ
25 ส.ค.
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
30 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)