นพ. ยอดรัก ประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

นพ. ยอดรัก ประเสริฐ
พุธ
23 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
25 มิ.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
26 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
02 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
03 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
09 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
10 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
16 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
17 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
23 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
24 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
30 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
31 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
06 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
13 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
20 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Neuroscience Center 2
ศุกร์
27 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.