นพ. ยอด ปิ่นโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
โรคลมชัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ยอด ปิ่นโรจน์
Tuesday
02 Feb
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
03 Feb
Thursday
04 Feb
Friday
05 Feb
Saturday
06 Feb
Sunday
07 Feb
Monday
08 Feb
Tuesday
09 Feb
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
10 Feb
Thursday
11 Feb
Friday
12 Feb
Saturday
13 Feb
Sunday
14 Feb
Monday
15 Feb
Tuesday
16 Feb
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
17 Feb
Thursday
18 Feb
Friday
19 Feb
Saturday
20 Feb
Sunday
21 Feb
Monday
22 Feb
Tuesday
23 Feb
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
24 Feb
Thursday
25 Feb
Friday
26 Feb
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
Monday
01 Mar
Tuesday
02 Mar
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
03 Mar
Thursday
04 Mar
Friday
05 Mar
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
10 Mar
Thursday
11 Mar
Friday
12 Mar
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
17 Mar
Thursday
18 Mar
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
ศูนย์สมองและระบบประสาท
Wednesday
24 Mar
Thursday
25 Mar
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar
ศูนย์สมองและระบบประสาท