นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellowship Program in Minimal Access and Robotic Surgery Center, The Catholic University of Korea, Seoul St.Mary's Hospital, เกาหลีใต้

นัดหมายแพทย์

นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา