นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
24 เม.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
27 เม.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
28 เม.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
01 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
04 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
05 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
08 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
11 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
12 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
15 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
18 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
19 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
22 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
25 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
26 พ.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
29 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
02 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
09 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
16 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
23 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Surgical Oncology Center