นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา
ศุกร์
06 ส.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
07 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
10 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
11 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
14 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
17 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
18 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
21 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
24 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
25 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
28 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
31 ส.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
01 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
04 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
07 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
08 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
11 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
14 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
15 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
18 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
21 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
22 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Surgical Oncology Center
เสาร์
25 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Surgical Oncology Center
อังคาร
28 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พุธ
29 ก.ย.
Surgical Oncology Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Surgical Oncology Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
02 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
05 ต.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
09 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
12 ต.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
16 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
19 ต.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
23 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Surgical Oncology Center
อังคาร
26 ต.ค.
Surgical Oncology Center
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Surgical Oncology Center
เสาร์
30 ต.ค.
Surgical Oncology Center