นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์ศัลยกรรมมะเร็งวัฒโนสถ