นพ. วิทยา จงศุภางครัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. วิทยา จงศุภางครัตน์
ศุกร์
23 เม.ย.
Cardiac Center
เสาร์
24 เม.ย.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
26 เม.ย.
Cardiac Center
อังคาร
27 เม.ย.
Cardiac Center
พุธ
28 เม.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Cardiac Center
เสาร์
01 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
03 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
04 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
05 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
08 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
10 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
11 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
12 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
15 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
17 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
18 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
19 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
22 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
24 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
25 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
26 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
29 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
31 พ.ค.
Cardiac Center
Cardiothoracic Surgery Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
02 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Cardiac Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Cardiac Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
09 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Cardiac Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Cardiac Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
16 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Cardiac Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Cardiac Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
23 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Cardiac Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Cardiac Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Cardiac Center