นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตา
มะเร็งวิทยาโมเลกุล
มะเร็งไวรัส

นัดหมายแพทย์

นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ