ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกร
นอนกัดฟัน
ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ: เครื่องมือในปากรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น /นอนกรน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Dental Sleep Medicine Mini-Residency American Academy of Craniofacial Pain, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์