ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Dental Sleep Medicine Mini-Residency, American Academy of Craniofacial Pain, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ความผิดปกติขมับ-ขากรรไกรนอนกัดฟันทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ: เครื่องมือในปากรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนชนิดอุดกั้น /นอนกรน
Loading

Loading Schedule..