ดร. วิลาสินี ชัยสิทธิ์

จิตวิทยาคลินิก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Clinical Psychology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Bachelor of Science (Psychology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

ดร. วิลาสินี ชัยสิทธิ์