ผศ. ทพญ. วีระพร วีระประวัติ

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Operative Dentistry) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ The Dental Council of Thailand, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ผศ. ทพญ. วีระพร วีระประวัติ