พญ. วทันยา ใจวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
การบำบัดความปวด, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Clinical Fellowship in Chronic Pain Management, University Health Network / Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Canada
BBBB
การบำบัดความปวด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
การระงับความปวด

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719