นพ. วัฒน์ มิตรธรรมศิริ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. วัฒน์ มิตรธรรมศิริ