นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา