นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
22 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
23 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
24 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
25 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
26 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
27 ม.ค.
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
29 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
30 ม.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
31 ม.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
01 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
02 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
03 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
05 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
06 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
07 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
08 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
09 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
10 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
12 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
13 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
14 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
15 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
16 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
17 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
19 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
20 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
21 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
22 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
23 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
24 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
26 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
27 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
28 ก.พ.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
01 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
02 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
03 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
05 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
06 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
07 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
08 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
09 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
10 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
13 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
14 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
15 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
16 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
17 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
20 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
21 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
22 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
23 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
24 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
27 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
28 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
จันทร์
29 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
คลินิกแผลเรื้อรัง
Vascular Center
อังคาร
30 มี.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center