นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. วสุพงศ์ ศรีเดิมมา
อาทิตย์
25 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
26 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
27 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
28 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
31 ก.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
02 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
03 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
04 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
07 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
09 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
10 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
11 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
14 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
16 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
17 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
18 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
21 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
23 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
24 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
25 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
28 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
30 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
31 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
01 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
04 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
06 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
07 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
08 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
11 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
13 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
14 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
15 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
18 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
20 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
21 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
22 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
25 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
จันทร์
27 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
28 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
พุธ
29 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
Vascular Center