ทพ. วสันต์ อมรสังข์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
การบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียม
การบูรณะฟันทั้งปาก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science University of Texas Health Science Center at Houston, United States
BBBB
Advanced Education Program in Prosthodontics The University of Texas Houston Health Science Center Dental Branch, United States
BBBB
Master of Science The London Hospital Medicine College, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Maxillofacial Prosthetics University of Pittsburgh School of Dental Medicine, United States
BBBB
Maxillofacial Prosthetics Louisiana State University, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพ. วสันต์ อมรสังข์