ทพ. วสันต์ อมรสังข์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, University of Texas Health Science Center at Houston, United States
BBBB
Advanced Education Program in Prosthodontics, The University of Texas Houston Health Science Center Dental Branch, United States
BBBB
Master of Science, The London Hospital Medicine College, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Maxillofacial Prosthetics, University of Pittsburgh School of Dental Medicine, United States
BBBB
Maxillofacial Prosthetics, Louisiana State University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์การบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียมการบูรณะฟันทั้งปาก
Loading

Loading Schedule..