ทพญ. วรัญญา คีรีเรืองชัย

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก The Dental Council of Thailand, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. วรัญญา คีรีเรืองชัย