ทพญ. วโรชา โสคติยานุรักษ์

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Endodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..