นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่ University of California San Francisco, United States
BBBB
จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Observership in Pediatric Ophthalmology and Strabismus Children s Hospital Boston, a teaching affiliate of Havard Medical School, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์