นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์
ศุกร์
18 มิ.ย.
Eye Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Eye Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
Eye Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Eye Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
03 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
10 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
17 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
24 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
31 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
07 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
14 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
21 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
28 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.