นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
จักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์