นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Observership in Pediatric Ophthalmology and Strabismus Children s Hospital Boston, a teaching affiliate of Havard Medical School, United States
BBBB
Pediatric Ophthalmology and Strabismus University of California San Francisco, United States
Loading

Loading Schedule..