นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่, University of California San Francisco, United States
BBBB
จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Observership in Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Children s Hospital Boston, a teaching affiliate of Havard Medical School, United States
Loading

Loading Schedule..