ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry Orthodontics, University of The Pacific, United States
BBBB
Advanced Graduate Study in Pediatric Dentistry, Boston University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
Certificate of International Membership, American Association of Orthodontics, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟันทันตกรรมสำหรับเด็กการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสอุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรน
Loading

Loading Schedule..