ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
อุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Dentistry Orthodontics University of The Pacific, United States
BBBB
Advanced Graduate Study in Pediatric Dentistry Boston University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

-
Certificate of International Membership American Association of Orthodontics, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. วารศิริ ปิฏกานนท์