นพ. วรากร จ่าแสนชื่น

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Visiting Surgeon / Clinical Instructor Department of Hepatobiliary Pancreatic and Transplant Surgery, Mie University, Japan
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 36, กองทัพอากาศ, ไทย
Loading

Loading Schedule..