นพ. วรากร จ่าแสนชื่น

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Visiting Surgeon / Clinical Instructor Department of Hepatobiliary Pancreatic and Transplant Surgery Mie University, Japan

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 36 กองทัพอากาศ
Loading

Loading Schedule..