พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย