พญ. วนิดา รัตนสุมาวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
จิตเวชจากการติดสารเสพติด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จิตเวชศาสตร์การเสพติด, แพทยสภา
BBBB
จิตเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
upon satisfactorily completing a period of Postdoctoral Training, YALE UNIVERSITY, สหรัฐอเมริกา
BBBB
CBT for Substance Use Disorders, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, สหรัฐอเมริกา
BBBB
CBT for Depression, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. วนิดา รัตนสุมาวงศ์