พญ. วนิชา ปัญญาคำเลิศ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ดูแลสุขภาพหญิง และหญิงตั้งครรภ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
รักษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. วนิชา ปัญญาคำเลิศ