นพ. วัลลภ สำราญเวทย์

ศัลยแพทย์ข้อเข่าและข้อสะโพก เฉพาะทางด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ฉีดยาเข่า ทั้ง น้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียม และ PRP
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

นพ. วัลลภ สำราญเวทย์