พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
31 ก.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
04 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
11 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
18 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
25 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
02 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
08 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
09 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
15 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
16 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
22 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
23 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
29 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
30 ต.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
02 พ.ย.
พุธ
03 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
05 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
06 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
09 พ.ย.
พุธ
10 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
12 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
13 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
16 พ.ย.
พุธ
17 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
19 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
20 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
23 พ.ย.
พุธ
24 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
26 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
27 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
30 พ.ย.
พุธ
01 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
03 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
04 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
07 ธ.ค.
พุธ
08 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
10 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
11 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
14 ธ.ค.
พุธ
15 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
17 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
18 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
21 ธ.ค.
พุธ
22 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
ศุกร์
24 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
เสาร์
25 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
อังคาร
28 ธ.ค.
พุธ
29 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Bangkok Longevity Center