พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นัดหมายแพทย์

พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
30 มี.ค.
พุธ
31 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
02 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
03 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
06 เม.ย.
พุธ
07 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
09 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
10 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
13 เม.ย.
พุธ
14 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
16 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
17 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
23 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
24 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
30 เม.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
01 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
04 พ.ค.
พุธ
05 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
07 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
08 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
14 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
15 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
21 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
22 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
28 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
29 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
04 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
05 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
11 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
12 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
18 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
19 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
25 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
26 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
02 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
03 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
09 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
10 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
16 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
17 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
23 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
24 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
30 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
31 ก.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
06 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
07 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
13 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
14 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
20 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
21 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
27 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
28 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
03 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
04 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
10 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
11 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
17 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
18 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
24 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
25 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
01 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
02 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
08 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
09 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
15 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
16 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
22 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
23 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
29 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
30 ต.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
02 พ.ย.
พุธ
03 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
05 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
06 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
09 พ.ย.
พุธ
10 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
12 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
13 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
16 พ.ย.
พุธ
17 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
19 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
20 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
23 พ.ย.
พุธ
24 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
26 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
27 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
30 พ.ย.
พุธ
01 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
03 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
04 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
07 ธ.ค.
พุธ
08 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
10 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
11 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
14 ธ.ค.
พุธ
15 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
17 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
18 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
21 ธ.ค.
พุธ
22 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ศุกร์
24 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
เสาร์
25 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
อังคาร
28 ธ.ค.
พุธ
29 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์