นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
เวชบำบัดวิกฤต
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..