นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, University of London, Imperial College of Science, Technology and Medicine, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719