นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in Science and Art of Colon and Rectal Surgery, The Society of Colon and Rectal Surgeons of Thailand, ไทย
BBBB
การล้างมืออย่างไรให้ปลอดเชื้อ, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719