นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์