นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Fellow in Arthroplasty Surgery Australian Foundation Fellowship Certificate, ออสเตรเลีย
BBBB
Visiting Fellow in Knee Reconstruction and Sports Medicine The Insall Scott Kelly Institute for Orthopaedics and Sports Medicine at Beth Israel Medical Center, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์