นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, นิติเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์
อังคาร
03 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.