นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ศัลยศาสตร์, นิติเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, นิติเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
นิติเวชศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Forensic Pathology Office of the Wayne County Medical Examiner Detroit Michigan, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์