นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, นิติเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719