นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, นิติเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
นิติเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Forensic Pathology, Office of the Wayne County Medical Examiner Detroit Michigan, United States
Loading

Loading Schedule..