นพ. วิกรม ศรีศุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจการตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนเสียงความถี่สูง
Loading

Loading Schedule..