นพ. วิกรม ศรีศุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

นพ. วิกรม ศรีศุข
อังคาร
03 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
04 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
07 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
14 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
21 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
28 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Cardiac Center
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
01 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
04 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
08 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
11 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
15 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
18 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
22 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Cardiac Center
เสาร์
25 ก.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
Cardiac Center
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Cardiac Center
พุธ
29 ก.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Cardiac Center
เสาร์
30 ต.ค.