ทพญ. วิกันดา โพธิศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Research) in Orthodontics, Saint Louis University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟันการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็กการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
Loading

Loading Schedule..