นพ. วราทร ทรงสถาพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. วราทร ทรงสถาพร
ศุกร์
30 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Eye Center