นพ. วัชระ พิภพมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. วัชระ พิภพมงคล
เสาร์
07 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Orthopedic Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Orthopedic Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Orthopedic Center
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
Orthopedic Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Orthopedic Center
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
Orthopedic Center