นพ. วัชระ พิภพมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. วัชระ พิภพมงคล
Saturday
24 Apr
Orthopedic Center
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Orthopedic Center
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Orthopedic Center
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Orthopedic Center
Sunday
02 May
Monday
03 May
Orthopedic Center
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Orthopedic Center
Friday
07 May
Saturday
08 May
Orthopedic Center
Sunday
09 May
Monday
10 May
Orthopedic Center
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Orthopedic Center
Friday
14 May
Saturday
15 May
Orthopedic Center
Sunday
16 May
Monday
17 May
Orthopedic Center
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Orthopedic Center
Friday
21 May
Saturday
22 May
Orthopedic Center
Sunday
23 May
Monday
24 May
Orthopedic Center
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Orthopedic Center
Friday
28 May
Saturday
29 May
Orthopedic Center
Sunday
30 May
Monday
31 May
Orthopedic Center
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Orthopedic Center
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Orthopedic Center
Sunday
06 Jun
Monday
07 Jun
Orthopedic Center
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Orthopedic Center
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Orthopedic Center
Sunday
13 Jun
Monday
14 Jun
Orthopedic Center
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Orthopedic Center
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Orthopedic Center
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Orthopedic Center
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Orthopedic Center
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Orthopedic Center
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Orthopedic Center