นพ. วัชระ พิภพมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Sports Traumatology and Trauma Team Assisting in Operations, Universitat Innsbruck, ออสเตรีย
BBBB
AO/ASIF Fellowship, AO International, สวาซิแลนด์
BBBB
Fellowship in the Method of Ilizarov, ASAMI - Italy, อิตาลี

นัดหมายแพทย์

นพ. วัชระ พิภพมงคล