พญ. อุบลวรรณ จงวุฒิเวศย์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2011-2021), United States
BBBB
Infectious Disease Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. อุบลวรรณ จงวุฒิเวศย์