พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. จียิน วรวิทธิ์เวท
อาทิตย์
09 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)