ผศ. ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์

ทันตกรรมประดิษฐ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
การบูรณะฟันทั้งปาก
การบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียม
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์ American Board of Prosthodontics, United States
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์ American Board of Prosthodontics, United States
BBBB
Certificate in Maxillofacial Prosthetics Louisiana State University, United States
Loading

Loading Schedule..

ผศ. ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์