ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, บูรณะช่องปากและใบหน้า, ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, American Board of Prosthodontics, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์