ผศ. ทพ. ตระกล เมฆญารัชชนานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, American Board of Prosthodontics, United States
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, American Board of Prosthodontics, United States
BBBB
Certificate in Maxillofacial Prosthetics, Louisiana State University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)การบูรณะฟันทั้งปากการบูรณะขากรรไกร และใบหน้าด้วยอวัยวะเทียมการออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัลทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
Loading

Loading Schedule..