พ.อ.นพ. ธง พงษ์หาญยุทธ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Certified Pedorthist, American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, Inc, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พ.อ.นพ. ธง พงษ์หาญยุทธ
ศุกร์
18 มิ.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
23 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
30 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
03 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
07 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
10 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
14 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
17 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
21 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
24 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
28 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
31 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
04 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
07 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
14 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
21 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
28 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.