พ.อ.นพ. ธง พงษ์หาญยุทธ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Certified Pedorthist American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, Inc, United States
Loading

Loading Schedule..

พ.อ.นพ. ธง พงษ์หาญยุทธ