พ.อ.นพ. ธง พงษ์หาญยุทธ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Certified Pedorthist, American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics and Pedorthics, Inc, United States
Loading

Loading Schedule..