นพ. ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ