นพ. ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Clinical Neuroscience, King s College London, สหราชอาณาจักร
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
จิตเวชศาสตร์, แพทยสภา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719