นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
Bachelor of Medicine Tokyo Medical and Dental University, Japan
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ Japan Surgical Society, Japan
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ