นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Tokyo Medical and Dental University, Japan
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, Japan Surgical Society, Japan