นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ