พญ. ถิรดา ว่องวานิชวัฒนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. ถิรดา ว่องวานิชวัฒนะ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
31 มี.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
02 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
06 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
07 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
09 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
13 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
14 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
16 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
20 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
21 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
23 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
27 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
28 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
30 เม.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
04 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
05 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
07 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
11 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
12 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
14 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
18 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
19 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
21 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
25 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
26 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
28 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
01 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
02 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
04 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
08 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
09 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
11 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
15 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
16 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
18 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
22 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
23 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
25 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
29 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
30 มิ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
02 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
06 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
07 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
09 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
13 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
14 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
16 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
20 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
21 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
23 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
27 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
28 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
30 ก.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
03 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
04 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
06 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
10 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
11 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
13 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
17 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
18 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
20 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
24 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
25 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
27 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
31 ส.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
01 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
03 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
07 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
08 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
10 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
14 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
15 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
17 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
21 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
22 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
24 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
28 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
29 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
01 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
05 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
06 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
08 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
12 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
13 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
15 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
19 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
20 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
22 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
26 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
27 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ต.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
02 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
03 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
05 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
09 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
10 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
12 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
16 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
17 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
19 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
23 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
24 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
26 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
30 พ.ย.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
01 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
03 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
07 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
08 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
10 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
14 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
15 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
17 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
21 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
22 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
ศุกร์
24 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
อังคาร
28 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พุธ
29 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
ศูนย์รังสีรักษาวัฒโนสถ