พญ. ถิรดา ว่องวานิชวัฒนะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. ถิรดา ว่องวานิชวัฒนะ
ศุกร์
06 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
10 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
11 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
13 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
17 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
18 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
20 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
24 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
25 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
27 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
31 ส.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
01 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
03 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
07 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
08 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
10 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
14 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
15 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
17 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
21 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
22 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
24 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
28 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
29 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
01 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
05 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
06 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
08 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
12 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
13 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
15 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
19 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
20 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
22 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
26 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
27 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
29 ต.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
02 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
03 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
05 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
09 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
10 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
12 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
16 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
17 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
19 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
23 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
24 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
26 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
30 พ.ย.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
01 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
03 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
07 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
08 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
10 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
14 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
15 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
17 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
21 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
22 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
ศุกร์
24 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
อังคาร
28 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พุธ
29 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
OPD Radiotherapy Service