พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์จักษุ