พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Research Fellow in Cornea, External Disease and Refractive Surgery, Wills Eye Hospital, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม