พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

จักษุวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
BBBB
Cornea External Disease and Refractive Surgery Fellowship Program Washington University, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม