นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เนื้องอกทางกระดูกและเนื้อเยื่อ, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
พุธ
28 ก.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
02 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
09 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
16 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
23 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Orthopedic Center
จันทร์
30 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
06 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
13 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
20 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Orthopedic Center
จันทร์
27 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center