นพ. ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิน
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู