นพ. ธัชวิชญ์ อุราสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Visiting Fellowship in Interventional Radiology, Chonnam National University Hospital, Korea, Republic of
Loading

Loading Schedule..