นพ. ธัชวิชญ์ อุราสุข

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Visiting Fellowship in Interventional Radiology Chonnam National University Hospital, Korea, Republic of
Loading

Loading Schedule..