นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์ศรีษะ คอ และเต้านม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ธัญวัจน์ ศาสนเกียรติกุล
ศุกร์
21 พ.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.