นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Arthroscopy of the hindfoot and ankle, Ecole Europeenne de Chirurgie Universite' Paris Descartes, ฝรั่งเศส

นัดหมายแพทย์

นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล