นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Bachelor of Science Faculty of Medicine คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Certificate, Foot and ankle Fellowship, Research Associate University of Iowa Hospital and Clinics, United States
BBBB
Certificate, Paediatric Orthopaedic and Spinal deformity surgery Fellowship, Research Associate University of Iowa Hospitals and Clinics, United States
BBBB
Ceritifcate, Fellowship in spinal surgery The Spine Institute at Saint John’s Health Center, United States
BBBB
Certificate, Foot and ankle Fellowship University of Ottawa, Canada

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Arthroscopy of the hindfoot and ankle Ecole Europeenne de Chirurgie Universite' Paris Descartes, ฝรั่งเศส
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล