นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Arthroscopy of the hindfoot and ankle, Ecole Europeenne de Chirurgie Universite' Paris Descartes, ฝรั่งเศส

นัดหมายแพทย์

นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
ศุกร์
06 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
01 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
04 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
08 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
11 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
15 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
18 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
22 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
25 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
29 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
Orthopedic Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
02 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
03 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
09 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
10 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
16 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
17 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
23 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
อาทิตย์
24 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)
เสาร์
30 ต.ค.
Bangkok Spine Academy (สถาบันโรคกระดูกสันหลัง กรุงเทพ)