นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Arthroscopy of the hindfoot and ankle, Ecole Europeenne de Chirurgie Universite' Paris Descartes, ฝรั่งเศส

นัดหมายแพทย์

นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง