นพ. ทนงศักดิ์ เกียรติบำรุงพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ทบทวนบทบาทหน้าที่ PCT/คกก.ย่อย, ไทย
BBBB
2nd BGH Annual Acad. Meeting, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ทนงศักดิ์ เกียรติบำรุงพันธุ์