นพ. ทนงศักดิ์ เกียรติบำรุงพันธุ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. ทนงศักดิ์ เกียรติบำรุงพันธุ์
ศุกร์
30 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
31 ก.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
01 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
02 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
06 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
08 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
09 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
13 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
15 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
16 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
20 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
22 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
23 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
27 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
29 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
30 ต.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
อังคาร
02 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
03 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
05 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
06 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
อังคาร
09 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
10 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
12 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
13 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
อังคาร
16 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
17 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
19 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
20 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
อังคาร
23 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
24 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
26 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
27 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
อังคาร
30 พ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
อังคาร
07 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
อังคาร
14 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
อังคาร
21 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
อังคาร
28 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)