นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Physician License Number 37253, Minnesota Board of Medical Practice, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Vascular Center
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
02 ก.พ.
Vascular Center
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Vascular Center
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
Vascular Center
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
09 ก.พ.
Vascular Center
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Vascular Center
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
Vascular Center
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
16 ก.พ.
Vascular Center
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Vascular Center
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
Vascular Center
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Vascular Center
อังคาร
23 ก.พ.
Vascular Center
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Vascular Center
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
Vascular Center
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
02 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
09 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
16 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
23 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Vascular Center
อังคาร
30 มี.ค.
Vascular Center