นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
อังคาร
27 ก.ค.
Vascular Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Vascular Center
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
03 ส.ค.
Vascular Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Vascular Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
10 ส.ค.
Vascular Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Vascular Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
17 ส.ค.
Vascular Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Vascular Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
24 ส.ค.
Vascular Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Vascular Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Vascular Center
อังคาร
31 ส.ค.
Vascular Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Vascular Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
07 ก.ย.
Vascular Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Vascular Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
14 ก.ย.
Vascular Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Vascular Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
21 ก.ย.
Vascular Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Vascular Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Vascular Center
อังคาร
28 ก.ย.
Vascular Center
พุธ
29 ก.ย.