นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
เสาร์
24 เม.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Vascular Center
อังคาร
27 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Vascular Center
อังคาร
04 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Vascular Center
อังคาร
11 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Vascular Center
อังคาร
18 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Vascular Center
อังคาร
25 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
Vascular Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Vascular Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Vascular Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Vascular Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Vascular Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Vascular Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Vascular Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Vascular Center