นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Canada
BBBB
ศัลยศาสตร์ Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, Canada
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Vascular Surgery Mount Sanai School of Medicine of New York University, United States
BBBB
Surgery Mayo Medical School and Mayo Clinic, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม